HIV AIDS รักษาได้ไหม

ตามนิยามขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO โรคเอดส์เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พค้นพบวิธีจัดการกับโรคเอดส์ หรือ Functional cure

ข่าวน่าสนใจฉลองวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม

แปลกที่มันมาจากการศึกษาในลิง เกี่ยวกับแอนติบอดีที่ใช้ในการรักษา โรค Crohns หรือ ความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทางเดินอาหารบวม