Live happily with HIV

ทั่วโลกมี ผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 40 ล้านคน แต่เป็นยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อ งกับการจากไปของผู้ป่วย การเสียชีวิตเกิดจาก การที่ผู้ติดเชื้อไม่สามารถสู้กับเชื้อโรคฉวยโอกาสต่างๆ เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงมี ค่า CD4 ในเลือดต่ำ (น้อยกว่า 600 เซล/ลบ มม.)

รับชมวีดีโอ เกี่ยวกับการควบคุมการ ติดเชื้อ HIV ให้อยู่ในภาวะสงบ ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ชีวิตได้แบบคนปกติ เนื่องจากเชื้อ HIV ถูกควบคุมไม่แสดงอาการว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ตรวจ Viral load บางรายจะมีค่าต่ำมากๆ หรือไม่พบเชื้อเลย ตามคำนิยามของ WHO หรือองค์การอนามัยโลก AIDS เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่การทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นเหมือนคนปกติ ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือ
Functional cure HIV คืออะไร?

ยาต้าน HIV ช่วยทำให้เชื้อทำลายร่างกายได้ช้าลง แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่ม CD4 ในผู้ป่วยบางราย

สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดและทำให้คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อดีขึ้นได้ในระดับที่จะใช้ชีวิตเป็นปกติคือ ค่า cd4 ในเลือด cd4 ก็เหมือนกองทัพที่ไว้สู้กับสิ่งแปลกปลอม ยิ่งกองทัพหรือเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตมีมาก อาการต่างๆก็จะทุเลาลง

เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีความสุข LIVE HAPPILY WITH HIV

อยากเพิ่ม CD4
อยากเพิ่ม CD4

ทำอย่างไรล่ะจึงจะเพิ่ม cd4 ในร่างกายได้?

จากงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จของงานวิจัย APCO โดยเป็นการร่วมทดลอง ระหว่างบริษัท APCO กับ โรงพยาบาล แม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมี CD4 เพิ่มขึ้นหลังจากใช้ APCO 4 แคปซูลต่อวัน และพบว่าผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสลดลง อาการโรคแทรกซ้อนหายและทุเลาลง ผู้ใช้ APCO ทั้งหมดในโครงการ 65 คน ทุกคนมี cd4 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก

ควบคุมโรคเอดส์ให้อยู่ในความสงบ
ควบคุมโรคเอดส์ให้อยู่ในความสงบ

ผลงานวิจัย APCO เพิ่ม CD4 ในผู้ติดเชื้อ HIV ช่วยปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลเพื่อต่อสู้กับไวรัส HIV

Cd4 for healthy life
Cd4 for healthy life
รับชมวีดีโอ เกี่ยวกับการจัดการกับเชื้อ HIV โดยใช้ งานวิจัย APCO โดยวิธีการรักษาเป็นไปตามแนวทางของกรมการอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ถือว่าเป็นงานวิจัยต้นแบบที่ได้รับการยอมรับเป็นนวัตกรรมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2561
APCOcap จัดการกับ HIV ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

รายงานผลการวิจัย APCO

นักวิจัย Operation BIM APCO  เริ่มต้นที่ 4 แคปซูล/วัน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV 29 ราย และใช้ยาต้านไวรัส HIV ที่โรงพยาบาลแม่ออน พบว่าผู้ติดเชื้อมีสุขภาพดีขึ้นทุกราย โดยการมี CD4 เพิ่มขึ้นในเวลา 3 เดือน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่สารภีและที่ดอยสะเก็ด 22 ราย มี CD4 เพิ่มขึ้นทุกคนในเวลา 3 เดือน

ในรายที่ติดเชื้อวัณโรคและปอดบวมอาการหายไปในเวลาที่รวดเร็ว ในกลุ่มเด็กติดเชื้อที่บ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี ที่ใช้ยาต้านอยู่แล้ว 70 ราย ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น อาการของโรคแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อรา แบคทีเรียหายไป รายที่เป็นมะเร็งตับก็มีคุณภาพชีวิตปกติมาต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีแล้ว
ผลงานวิจัยของ APCO พบว่า สารสกัดที่วิจัยได้สามารถกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 Lymphocytes ในผู้ติดเชื้อ HIV หลังจากทานงานวิจัย APCO ติดต่อกัน 6-9 เดือน

อาการต่อต้านจากร่างกาย หลังการรับประทานยาต้านไวรัสเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

รู้สึกแย่ลงหลังทานยาต้าน HIV
รู้สึกแย่ลงหลังทานยาต้าน HIV

จะดีกว่าไหมถ้าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วจัดการกับเชื้อไวรัสด้วยตัวเอง?

งานวิจัย APCO ผลิตด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (มังคุด,งาดำ,ถั่วเหลือง,ฝรั่ง และ ใบบัวบก)จึงมั่นใจได้ว่าไม่แพ้ หรือสร้างผลข้างเคียงให้กับร่างกาย

รับชมวีดีโอ เกี่ยวกับงานวิจัย APCO ทำให้ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
#เหลือเชื่อ ผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย กลับมีคุณภาพชีวิตเป็นปกติ

LIV Capsule กินอย่างไรให้ถูกวิธี
งานวิจัย APCO กินอย่างไรให้ถูกวิธี

ปัจจุบันยาที่สามารถเพิ่ม CD4 Lymphocytes ในระดับเดียวกันกับงานวิจัย APCO คือ Interleukin2

ยาที่สามารถเพิ่ม CD4 หรือ Interleukin2 เป็นยาฉีด หรือที่เรารู้จักว่าคีโม โดยราคาการต่อการใช้ 8 สัปดาห์อยู่ที่ ราวๆ 700,000 บาท เทียบกับการใช้ APCO ที่มีราคาไม่แพง และเพิ่ม CD4 ด้วยสรรพคุณจากธรรมชาติช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างชัดเจนในรอบด้าน

งานวิจัย APCO เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ติดเชื้อ HIV