CD4 คืออะไร?

ค่า CD4 คืออะไร?

CD4 คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า TH CELL ในเบื้องต้นแบ่งเป็น 4 ชนิด TH1, TH2, TH17, TREG. มีหน้าที่คอยเป็นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเมื่อร่างกายแข็งแรงจะมีเซลล์ชนิดนี้เป็นจำนวนมาก ไว้คอยต่อสู้และควบคุมหลังจากร่างกายได้รับเชื้อโรคต่างๆเข้าไป.

คนปกติที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีค่า CD4 อยู่ที่ประมาณ 600 ถึง 1600 เซลล์ต่อเลือด 1 ลบ มม. ซึ่งผู้ที่มีค่า cd4 อยู่ในระดับนี้จะสามารถสู้กับเชื้อโรคต่างๆที่ร่างกายรับเข้าไปได้. หรือเรียกได้ว่ายิ่งมีค่า cd4 เยอะในระดับที่เหมาะสมก็จะหมายถึงร่างกายที่แข็งแรงสามารถต้านทานเชื้อโรคทั่วไปได้อย่างไม่มีปัญหา

Cd4 คืออะไร
ส่วนประกอบของ Cd4

ค่า CD4 ของคนปกติ อยู่ที่เท่าไร?

คนที่สุขภาพแข็งแรง ค่า cd4 จะอยู่ที่ 600 ขึ้นไป โดยจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติระหว่าง 4,500 ถึง 10,000 เม็ดเลือดขาว หรือ wbc white blood cell ต่อไมโครลิตร ค่า cd4 ปกติอยู่ที่ประมาณ 600 ขึ้นไป


CD4 สำคัญอย่างไรกับผู้ติดเชื้อ HIV?

ในการติดเชื้อเอชไอวีมีเพียงประมาณ 5-10% ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน CD4 ที่ตายจากเชื้อเอชไอวี ส่วนที่เหลือ 90-95% ที่ตายแล้ว ไม่ติดเชื้อ จะเห็นได้ว่าการที่ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกัน เกิดจากจำนวน cd4 ที่ลดลง มากกว่าปัญหาจากจำนวนเซล HIV ที่ติดเชื้อมีมากขึ้น


ภาวะ cd4 หรือเม็ดเลือดขาวต่ำคืออย่างไร?

ในผู้ที่มีเม็ดเลือดขาวอยู๋ที่ 3,500 หรือน้อยกว่านั้นอาจเรียกได้ว่ามี white blood cell ต่ำเรียกว่า neutropenia แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเสมอไป ต้องประกอบกับสถานการณ์อื่นๆของผู้ป่วย

ผู้ที่มีเม็ดเลือดขาว น้อยกว่า 1000 หรือ cd4 น้อยกว่า 600 มักจะถือว่าต่ำเกินไปและบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ร้ายแรง หรือที่เราเรียกว่าเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เมื่อร่างกายอ่อนแอสามารถติดเชื้อต่างๆได้ง่ายกว่า


 

คอยสังเกตุอาการภูมิคุ้มกันต่ำ เสริมจากการตรวจเลือด

นอกเหนือไปจากการตรวจเลือด การแสดงและสังเกตอาการ หรืออาการอื่น ๆ ของผู้ที่มี เม็ดเลือดขาวต่ำ อาจรวมถึงการติดเชื้อเดิมซ้ำๆ แบบเรื้อรัง หรือ อาการที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาการต่อไปนี้แสดงถึงความจำเป็นในการรักษาพยาบาลทันที ได้แก่ ไข้เหลืองบวม โหนดเจ็บคอและแผลที่ผิวหนัง

รับชมวีดีโอ เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสู้กับเชื้อ HIV โดยการเพิ่ม CD4 และ TH17 ให้กับร่างกายทำให้ร่างกาย สามารถรักษาเชื้อ HIV และคืนคุณภาพชีวิจที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับการรักษา เชื้อ hiv เพิ่มขึ้นสูงมาก เชื้อเอชไอวีจะทำลาย t cell และเชื้อจะขยายไปทั่วร่างกายและในกระแสเลือด และขยายพันธุ์เป็นจำนวนมาก ทำให้ร่างกายเรามีเซลที่แข็งแรงน้อยลงโดยเฉพาะ CD4

ปรากฎว่าในการติดเชื้อเอชไอวีมีเพียงประมาณ 5-10% ของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ตายโดยสิ้นเชิงเท่านั้นที่ติดเชื้อเอชไอวี ส่วนที่เหลือ 90-95% ที่ตายแล้ว ไม่ติดเชื้อ จะเห็นได้ว่าการที่ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกัน เกิดจากจำนวน cd4 ที่ลดลง มากกว่าปัญหาจากจำนวนเซลที่ติดเชื้อมีมากขึ้น

ทำไมต้องเพิ่ม CD4 อย่างรวดเร็ว

จากงานวิจัยต่างๆของ องค์การอนามัยโลก WHO และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน HIV ต่างเห็นตรงกันว่าการที่ร่างกายมีการเพิ่ม CD4 สูงขึ้น มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย มากกว่าจำนวนเชื้อ HIV ที่ลดลงเนื่องจากเมื่อผู้ป่วยมีค่า CD4 เพิ่มสูงขึ้นจะสามารถเป็นภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยไม่ต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ

AIDS ในระยะสุดท้าย เมื่อเป็นขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อHIV ภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ได้แล้ว ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคฉกฉวยโอกาส (เช่น ทีบี (วัณโรค) ท้องร่วงเรื้อรัง หวัดเรื้อรัง ปอดบวม ลิ้นเป็นฝ้า ผื่นคันตามตัวฯลฯ)

ในผลการทดลองของงานวิจัย APCO พบว่า CD4 เพิ่มขึ้นในทุกสถาณการณ์

รับชมวีดีโอ ของผู้ป่วยที่ใช้ APCO ได้รับการพิสูจน์อย่างมีนัยสำคัญ เรื่องการเพิ่ม cd4 อย่างมีนัยสำคัญและลดผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสได้ การใช้ APCO CAP เสมือนการสร้างวัคซีนให้กับตัวเอง เพื่อจัดการกับเชื้อ HIV

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ร่วมกันได้ดีกับยาต้านไวรัส

ผู้ป่วยที่กำลังได้รับยาต้านไวรัส และกำลังมีปัญหากับเชื้อฉวยโอกาส รับประทาน apco 4 แคปซูล ต่อวันเป็นเวลา 1 ปี ผลลัพธ์ที่ได้คือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทุกรายที่ติดเชื้อฉวยโอกาสเช่นวัณโรคการติดเชื้อไวรัสและโรคปอดบวมที่แก้ไขให้ทุกคนใน กลุ่มที่ผ่านการทดสอบมีการเพิ่มขึ้นของค่า cd4 โดยเฉลี่ย 67.34 เปอร์เซ็นต์โดยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ จากยาต้านไวรัส

Cd4 for healthy life
Cd4 for healthy life

ผลข้างเคียงยาต้านไวรัส HIV

ยาต้านไวรัสถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเชื้อ HIV ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส HIV จะสามารถลดปริมาณไวรัสเอชไอวีลงได้ แต่อย่างไรก็ตามยาต้านไวรัสมีผลข้างเคียงอย่างมากและยังไม่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว cd4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางรายอาจเพิ่มได้น้อยหรืออาจจะไม่เพิ่มเลย ซึ่งการที่ร่างกายมี cd4 ต่ำจะทำให้โรคต่างๆ สามารถทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างง่าย สามารถอ่านเรื่องเกี่ยวกับ CD4 คืออะไร ได้เพิ่มเติม

ผลข้างเคียงที่ควรรู้ไว้ก่อนเริ่มทานยาต้านไวรัส HIV
รู้ไว้ก่อนเริ่มทานยาต้านไวรัส HIV

ผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้วอาจมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้โดยการแสดงออกมาในรูปแบบของอาการต่างๆ เช่น ปวดตามร่างกาย ปวดศีรษะ วิงเวียน

บางรายอาจมีไข้และอ่อนเพลีย มีอาการปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้อาเจียน หรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังชาตามปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงปวด ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีใบหน้าตอบลง แขนลีบ ขาลีบ กล้ามเนื้อลีบ นั้นเกิดจากไขมันสะสมในร่างกายผิดปกติซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสเช่นกัน

สร้างภูมิคุ้มกัน HIV ด้วย TH17

นอกจากอาการที่แสดงออกทางร่างกายแล้วยังมีผลข้างเคียงต่อสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ด้วย เช่น เครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับสมาธิสั้นง่วงซึมหรือบางรายอาจมีอาการประสาทหลอนร่วมด้วย

หลังจากผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสทานจะมีการต่อต้านจากร่างกายโดยจะเกิดเป็นผลข้างเคียงต่างๆประกอบไปด้วย

  • ปวดตามร่างกาย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เป็นไข้ และมีอาการอ่อนเพลีย
  • ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้และอาเจียน
  • อาการเครียด วิตกกังวล วิงเวียน นอนไม่หลับ สมาธิสั้น บางครั้งอาจมีอาการง่วงซึมหรือประสาทหลอน
  • ประสาทส่วนปลายอักเสบ  ชาตามมือและเท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดข้อ
  • เกิดไขมันสะสมในตำแหน่งต่างๆอย่างผิดปกติ เช่นมีอาการใบหน้าตอบแขนขาลีบและกล้ามเนื้อลีบ
  • มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (เอพีซีโอ) มีความตั้งใจมาตลอดว่า จะนำผลการวิจัยจาก “มังคุด” ไปพัฒนาต่อยอดสู่การผลิต และขายสู่วงกว้าง ที่สำคัญผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค และนำรายได้กลับมาใช้ในการวิจัย Continue reading “ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา”

ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง  กับการวิจัยในโครงการ “การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 Lymphocytes ในผู้ติดเชื้อ HIV – Study of Operation BIM Products on the Increase of CD4 Lymphocytes in HIV Infected Persons”

สรุปผลได้ว่า CD4 Lymphocytesในผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นหลังจากกิน 4 capsules/วัน ติดต่อกันนาน 60 วัน และ ไม่มีผลต่อเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง การทำงานของตับ ไต และผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นทุกราย

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร (เภสัชกรและนักวิจัยจุลชีววิทยา) ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ทำงานการสอนและ การวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มากว่า 20 ปีแล้ว ยังเป็นนักวิจัยชั้นนำของสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในมหาวิทยาลัยเดียวกัน อีกด้วย

และผลงานระกับหัวหน้างานวิจัย Effect of medicinal plant extracts on microorganisms causing opportunistic infections in AIDS patients