ยาต้านไวรัสถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเชื้อ HIV ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัส HIV จะสามารถลดปริมาณไวรัสเอชไอวีลงได้ แต่อย่างไรก็ตามยาต้านไวรัสมีผลข้างเคียงอย่างมากและยังไม่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว cd4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางรายอาจเพิ่มได้น้อยหรืออาจจะไม่เพิ่มเลย ซึ่งการที่ร่างกายมี cd4 ต่ำจะทำให้โรคต่างๆ สามารถทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างง่าย สามารถอ่านเรื่องเกี่ยวกับ CD4 คืออะไร ได้เพิ่มเติม

ผลข้างเคียงที่ควรรู้ไว้ก่อนเริ่มทานยาต้านไวรัส HIV
รู้ไว้ก่อนเริ่มทานยาต้านไวรัส HIV

ผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้วอาจมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้โดยการแสดงออกมาในรูปแบบของอาการต่างๆ เช่น ปวดตามร่างกาย ปวดศีรษะ วิงเวียน

บางรายอาจมีไข้และอ่อนเพลีย มีอาการปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้อาเจียน หรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังชาตามปลายมือปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงปวด ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีใบหน้าตอบลง แขนลีบ ขาลีบ กล้ามเนื้อลีบ นั้นเกิดจากไขมันสะสมในร่างกายผิดปกติซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสเช่นกัน

สร้างภูมิคุ้มกัน HIV ด้วย TH17

นอกจากอาการที่แสดงออกทางร่างกายแล้วยังมีผลข้างเคียงต่อสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ด้วย เช่น เครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับสมาธิสั้นง่วงซึมหรือบางรายอาจมีอาการประสาทหลอนร่วมด้วย

หลังจากผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสทานจะมีการต่อต้านจากร่างกายโดยจะเกิดเป็นผลข้างเคียงต่างๆประกอบไปด้วย

  • ปวดตามร่างกาย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เป็นไข้ และมีอาการอ่อนเพลีย
  • ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้และอาเจียน
  • อาการเครียด วิตกกังวล วิงเวียน นอนไม่หลับ สมาธิสั้น บางครั้งอาจมีอาการง่วงซึมหรือประสาทหลอน
  • ประสาทส่วนปลายอักเสบ  ชาตามมือและเท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดข้อ
  • เกิดไขมันสะสมในตำแหน่งต่างๆอย่างผิดปกติ เช่นมีอาการใบหน้าตอบแขนขาลีบและกล้ามเนื้อลีบ
  • มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง