ผมกินยาต้านไวรัสมาตั้งแต่ปีพ. 2553 ปัจจุบันมีค่า cd4 อยู่ที่ 311 ผมอยากเพิ่ม cd4 ในร่างกายต้องทำอย่างไรครับ?

แนะนำให้ทานยาต้านไวรัส HIV อย่างต่อเนื่องรวมทั้งรับประทานควบคู่ไปกับ LIV Capsule วันละ 6 เม็ด และพยายามนอนหลับให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ และสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยพยายามรักษาสภาพจิตใจอย่าให้เกิดความเครียดสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณมี cd4 สูงขึ้นต่อเนื่อง

จากงานวิจัยของบริษัท APCO ทำให้พบว่าผู้ติดเชื้อที่รับประทาน LIV แคปซูล หรือ apco cap อย่างต่อเนื่องวันละ 4 เม็ดเป็นเวลา 60 วันสามารถเพิ่มระดับ cd4 ได้ อย่างมีนัยยะสำคัญ

ผู้ติดเชื้อที่มีค่า cd4 ต่ำมากหลังจากรับประทานเล็กแคปซูลวันละ 9 เม็ดเป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือน พบว่ามี cd4 มากขึ้น 32.45%

เคสตัวอย่างผู้ป่วย AIDS และมะเร็ง ผู้ป่วยเอดส์ที่ตรวจพบว่าเป็นเนื้อร้ายที่ตับเมื่ออายุ 17 ปี ได้รับการรักษาด้วยการทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่ตับ ซึ่งจะทำให้เนื้อร้ายในตับเพิ่มจำนวนช้าลง และไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ชั่วคราว

การใช้ APCO cap Liv capsule ตามคำแนะนำ ผลิตภัณฑ์งานวิจัย APCO cap ครั้งละ 3 แคปซูลก่อนอาหาร 3 มื้อ พบว่าค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 205 cells/cu.mm เป็น 418 cells/cu.mm ค่า VL(จำนวนเชื้อไวรัส) ลดลงจาก 79,700 Copies/ml เป็น น้อยกว่า 20 copies/ml
ผลการตรวจเนื้อร้ายที่ตับทุก 3 เดือน เป็นเวลา 4 ปี พบว่า เซลล์เนื้อร้ายคงที่ ไม่ลุกลามไปมากกว่าเดิม รวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนี้อายุ 21 ปีแล้ว