ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (เอพีซีโอ) มีความตั้งใจมาตลอดว่า จะนำผลการวิจัยจาก “มังคุด” ไปพัฒนาต่อยอดสู่การผลิต และขายสู่วงกว้าง ที่สำคัญผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค และนำรายได้กลับมาใช้ในการวิจัย

การค้นพบประสิทธิผลอันล้ำเลิศของ สาร GM-1 ในมังคุด ทำให้ผมมีพลังใจที่จะนำผลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลจริงกับมนุษยชาติ ผมว่า สิ่งนี้ควรเป็นเป้าหมายสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ ผมจึงมุ่งมั่นปรับปรุงสูตรเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อนำออกจำหน่าย พร้อมกับฟอร์มทีมนักวิจัยที่เคยวิจัยมังคุดด้วยกันมาเป็นกลุ่มวิจัยอย่างชัดเจน ใช้ชื่อทีมวิจัยและสินค้าที่ผลิตขึ้นตามประสิทธิภาพใหม่ของมังคุดที่ค้นพบว่า Operation BIM (BIM ย่อมาจาก Balancing Immunity) แปลว่า ปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล ซึ่งผู้ร่วมทีมเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีความสามารถทั้งสิ้น ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา