ทำไมผมถึงพบอาการใหม่ๆที่ไม่เคยเจอและรู้สึกแย่ลงหลังจากที่ได้รับยาต้านเชื้อไวรัส HIV ครับ?

บางครั้งการกินยาชนิดใหม่หรือยาต้านเชื้อไวรัสอาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียง ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสในบางครั้งก็อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่บางครั้งอาจพบว่าร้ายแรงกับร่างกายและคุณภาพชีวิต ผลข้างเคียงอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลซึ่งมันเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าแต่ละคนจะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างบางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยปวดสะอาเจียนหรือท้องเสีย แต่บางคนอาจพบว่ามีอาการทางจิต เช่น ฝันร้ายหรือเกิดประสาทหลอน หลังจากได้รับยาต้านเชื้อไวรัส

สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HIV ควรจะต้องทำคือพยายามรักษาระดับ cd4 ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเพื่อร่างกายจะสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสฉวยโอกาสต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณทาน งานวิจัย APCO CAP LIV แคปซูลคู่กับยาต้านเชื้อไวรัส ที่ได้รับมาจากโรงพยาบาล

ระหว่างที่รับยาต้านเชื้อไวรัสควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับให้เพียงพอทั้งนี้เราแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ที่ดูแลถ้าพบว่าอาการผลข้างเคียงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณมากเกินไป ควรพบแพทย์เป็นประจำเพื่อคอยตรวจระดับ cd4 และรายงานเกี่ยวกับผลข้างเคียงให้แพทย์ทราบ

จากงานวิจัยของบริษัท APCO พบว่าปริมาณ CD4 ในระดับที่เหมาะสม มีผลกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค AIDS มากกว่า การลด Viral load เพียงอย่างเดียว

เพิ่ม cd4