ผู้ที่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องประเมินจากค่า cd4 ของตนโดยโดยหลังจากที่ได้รับการตรวจเลือด cd4 จะมีหน่วยเป็นจำนวนเซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร

วิธีกิน Liv capsule เพิ่ม cd4
วิธีกินแคปซูล เพิ่ม cd4

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสที่มี cd4 อยู่ต่ำกว่า 600 แนะนำให้ทานที่ 6-9 แคปซูลต่อวัน สำหรับผู้ที่มี cd4 สูงกว่า 600 ขึ้นไปแนะนำให้ทาน 4-6 แคปซูลต่อวัน

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

4 แคปซูล / วัน : เช้า 2 เย็น 2

6 แคปซูล / วัน : เช้า 2 กลางวัน 2 เย็น 2 หรือ เช้า 3 เย็น 3

9 แคปซูล / วัน : เช้า 3 กลางวัน 3 เย็น 3

ควรรับประทานช่วงท้องว่าง คือ ก่อนอาหาร 30 นาที หรือ หลังอาหาร 1-2 ชั่วโมง หรือ ก่อนนอน

ผู้ทีรับยาต้านไวรัส HIV อยู่แล้วสามารถทานได้ไหม

สำหรับผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้วจำเป็นต้องดูว่าผู้ติดเชื้อมีผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสหรือไม่ โดยผู้ที่มีผลข้างเคียงจากการได้รับยาต้านไวรัส HIV แนะนำให้ทานปริมาณที่สูงกว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส สำหรับกลุ่มที่มี cd4 ต่ำกว่า 400 ลงไปและไม่ได้รับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสแนะนำให้ทาน 6 แคปซูลต่อวันส่วนผู้ที่มี CD4 มากกว่า 400 แนะนำให้ทาน 4 แคปซูลต่อวัน

ปริมาณการรับประทานผลิตภัณฑ์ แคปซูลแต่ละมื้อแนะนำให้แบ่งเป็นเช้ากลางวันเย็นครั้งละเท่าๆกัน

ผลิตภัณฑ์ของ APCO ทำงานได้ดีกับยาต้านไวรัส

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องรับประทาน 4 แคปซูล ต่อวัน แบ่งเป็นเช้า 2 เย็น 2
6 แคปซูล แบ่งเป็นเช้า 2 กลางวัน 2 เย็น 2
9 แคปซูล แบ่งเป็นเช้า 3 กลางวัน 3 เย็น 3

ผลิตภัณฑ์ 1 กระปุกบรรจุ 60 เม็ด

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่ม cd4 ควรทานช่วงท้องว่างหรือก่อนรับประทานอาหาร 30 นาทีหรือถ้าลืมรับประทานก่อนอาหาร ให้รับประทานหลังอาหาร 1-2 ชั่วโมงหรือก่อนนอนไปเลย