คนไทยจำนวนมากยังคงเข้าใจผิดว่าโรคเอดส์ที่เกิดจากการติดเชื้อ hiv ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยโรค AIDS เสียชีวิต จากการเป็นโรคแทรกซ้อนต่างๆซึ่งเกิดจากการที่ไวรัส HIV เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว หรือ CD4 ทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆเช่น ปอดอักเสบวัณโรค ปอดบวม หรือแม้แต่ไข้หวัดธรรมดาก็ตาม ก็สามารถทำลายชีวิตผู้ป่วย HIV ได้อย่างรุนแรง

 

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรค AIDS

  • ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 40 ล้านคนเป็นเด็กประมาณ 3 ล้านคน
  • ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ hiv เป็นผู้ใหญ่ประมาณ 5 แสนคน เป็นเด็กประมาณ 2 แสนคน
  • ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อประชากรสูงที่สุดในเอเชียคือประมาณ 1 ใน 100 คน
  • มีผู้ติดเชื้อใหม่ทุกปีประมาณ 1 คนและพบผู้ติดเชื้อใหม่อายุน้อยลงทุกปีด้วยผลลัพธ์เฉพาะผู้ที่มาตรวจ
  • รัฐบาลให้ตรวจ HIV ฟรีปีละ 2 ครั้งแต่คนไทยตรวจเชื้อเพียงแค่ 2%
  • ส่วนใหญ่คนยังไม่ตรวจเพราะกลัวเข้าใจว่าเป็นเอดส์แล้วต้องตายแต่ปัจจุบันถ้ารับประทานยาต้านไวรัสก็สามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนคนปกติ
  • HIV เป็นโรคที่ไม่ติดต่อทางน้ำลายการสัมผัสหรือการอยู่ร่วมกันแต่จะติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันหรือการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน
  • ดังนั้นทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปี
  • การรู้เร็วโดยการตรวจเชื้อภายใน 2-3 สัปดาห์หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันและการรักษาเร็วจะมีประโยชน์ต่อตัวเองและช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น